The City Of Absurdity

Odluka cirkví od štátu – áno alebo nie?

| celý článok | osobné | Komentáre | komentáre: 2

Poslanecká imunita

| celý článok | osobné | Komentáre | komentáre: 0

Je demokracia ako politický systém kultúrne univerzálna?

Je liberálna demokracia a jej základné elementy ako voľný trh, konštitucionalizmus, právny princíp, rovnosť príležitostí a slobodné voľby ako politický systém kultúrne univerzálna? Je teoreticky možné, že sa uplatní všade na svete a v zmysle empirických poznatkov, že liberálne demokracie voči sebe iba zriedkavo vedú vojny, zavládne mier a blahobyt? Je ľudstvo predurčené k vytvoreniu slobodného sveta? Možno súhlasiť s Francisom Fukuyamom, novodobým hegeliánom, ktorý tvrdí, že liberálna demokracia na základe determinizmu a svojej kultúrnej nadradenosti zvíťazí (či dokonca už zvíťazila)? Nie je to všetko iba utópia? Na tieto otázky by som sa vo svojej eseji pokúsil odpovedať.
| celý článok | osobné | Komentáre | komentáre: 2

Existujú morálne hranice slobody prejavu?

| celý článok | osobné | Komentáre | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014